Confidențialitatea datelor dvs. contează pentru noi. Ne luăm foarte serios responsabilitatea de a proteja datele personale pe care ni le furnizați. Această politică de confidențialitate, pe care o actualizăm din când în când,explică ce tipuri de date colectăm, modul în care le folosim și protejăm aceste date și drepturile dvs. cu privire la prelucrarea datelor personale.

În conformitate cu prevederile Regulamentului Uniunii Europene 679 din 27 aprilie 2016 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulație a acestor date, Network Ecologic Distribution, numită in continuare si „Operator de date”, este o societate specializată în comert cu amanuntul cu sediul social in Com Surani, Prahova, înregistrata la Registrul Comerţului sub nr J29/871/2017, avand CUI 37432385 si in desfasurarea activitatii prelucrează date cu caracter personal. Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează prin mijloace mixte (manuale şi automate), cu respectarea cerințelor legale şi în condiții care să asigure securitatea, confidențialitatea şi respectarea drepturilor persoanelor vizate.


1. PRINCIPIILE PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele cu caracter personal colectate vor fi:

a) prelucrate în mod legal, echitabil și transparent față de persoana vizată („legalitate, echitate și transparență”);
b) colectate în scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri („limitări legate de scop”);
c) adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate („reducerea la minimum a datelor”);
d) exacte și, în cazul în care este necesar, vor fi actualizate („exactitate”);
e) păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele („limitări legate de stocare”);
f) prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare („integritate și confidențialitate”).


2. CATEGORII DE DATE PERSONALE CE POT FI PRELUCRATE

a) Date personale de identificare (nume, prenume). Datele sunt necesare pentru procesarea comenzilor plasate online ;
b) Date de contact: adresa de domiciliu, nr. de telefon, email;
c) Detalii personale financiare (informatii legate de contul bancar, credite, plati in rate) in vederea inregistrarii, evidentei si gestionarii platilor/incasarilor;
d) Informatii cu privire la locatia, imaginea si inregistrarile video ale persoanelor fizice (inregistrarile video captate de camerele de supraveghere instalate la sediul operatorului, adresa IP captata la utilizarea website-ului). Datele sunt necesare in vederea asigurarii pazei si protectiei in locatiile Operatorului, a imbunatatirii serviciilor oferite, solutionarii unor eventuale plangeri si/sau a oricaror solicitari venite din partea clientilor in legatura cu locatia si serviciile prestate de SC Network Ecologic Distribution SRL.

3. SCOPUL IN CARE SUNT PRELUCRATE DATELE CU CARACTER PERSONAL

SC Network Ecologic Distribution SRL  colecteaza si prelucreaza datele dumneavoastra personale in urmatoarele scopuri:


4. TEMEIURILE LEGALE DE PRELUCRARE A DATELOR

(art.9 alin. (2) lit. h din GDPR).


5. TRANSFERUL DATELOR PERSONALE

In cazul in care este necesar sa se predea si sa se prelucreze datele dumneavoastra personale intr-un stat din afara Uniunii Europene, SC Network Ecologic Distribution SRL se va asigura ca procesarea de date cu caracter personal este conforma cerintelor de securitate la care sunt supuse procesarile din cadrul Comunitatii Europene, a caror componenta o reprezinta respectarea standardelor UE privind prelucrarea datelor personale, asigurand astfel indeplinirea dezideratelor prevazute de legislatia in materie de protectie a datelor cu caracter personal.


6. CATEGORIILE DE DESTINATARI AI DATELOR

7. DURATA STOCARII DATELOR

Durata de stocare a datelor dvs. cu caracter personal depinde de natura procesării și de termenele legale și normele arhivistice de păstrare a acestor date. Vă garantăm că datele dvs. personale nu vor fi reținute o perioadă mai mare decât cea necesară pentru asigurarea serviciilor si cea prevăzută de nomele legale in vigoare.

DREPTURILE PERSOANEI VIZATE

În condițiile prevăzute de Regulamentului Uniunii Europene 679 din 27 aprilie 2016 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulație a acestor date, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

SECURITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Prin această politică, SC Network Ecologic Distribution SRL  certifică faptul că îndeplineşte cerinţele de securitate a datelor cu character personal. SC Network Ecologic Distribution SRL  utilizează metode şi tehnologii de securitate, împreună cu politici aplicate salariaţilor şi proceduri de lucru, inclusiv de control şi audit, pentru a proteja datele cu caracter personal ale pacienților sau partenerilor, colectate conform prevederilor legale în vigoare.

SC Network Ecologic Distribution SRL  a implementat masuri pentru adoptarea de măsuri tehnice și organizatorice de prelucrare a datelor, actualizate în conformitate cu cerințele GDPR, cu scopul de a proteja datele dumneavoastră cu caracter personal împotriva oricăror acțiuni de acces neautorizat, utilizare necorespunzătoare sau divulgare, modificare neautorizată, distrugere sau pierdere accidentală.